Cannabisgebruik om gezondheidsredenen


Universiteit Gent

Dit onderzoek wil het gebruik van cannabis om gezondheidsredenen in Vlaanderen in kaart brengen.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                  

 

 

Het onderzoek

Cannabis wordt naast genotsmiddel ook gebruikt als geneesmiddel voor verscheidene klachten. Het Instituut voor Sociaal Drugonderzoek (ISD) van de UGent voert nu een onderzoek naar ‘Zelf-gerapporteerd medicinaal cannabisgebruik in Vlaanderen’, gefinancierd door het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO). Aangezien het gebruik van cannabis in België niet is toegestaan, beschikken we nauwelijks over informatie over of en hoe mensen cannabis gebruiken om hun gezondheidsklachten te verlichten. Een belangrijke bron van informatie zijn bijgevolg de mensen zelf die cannabis om gezondheidsredenen gebruiken. Dit onderzoek heeft tot doel meer kennis te vergaren over cannabisgebruik om gezondheidsredenen in Vlaanderen aan de hand van de ervaringen van de gebruikers. De onderzoekers hebben hiervoor een vragenlijst ontwikkeld.

 

 

Wie zoeken we?

Om dit te realiseren is uw verhaal erg belangrijk voor het doel van het onderzoek

Wij zijn op zoek naar mensen uit Vlaanderen die

  • cannabis (soms) om gezondheidsredenen gebruiken
  • EN/OF cannabis in het verleden hebben gebruikt om gezondheidsredenen
  • EN/OF cannabis hebben uitgeprobeerd om gezondheidsredenen
  • EN minstens 18 jaar oud zijn

 

 

Belangrijke informatie

Dit onderzoek is voorgelegd aan en goedgekeurd door de ethische commissie van de faculteit Rechtsgeleerdheid, Universiteit Gent. Deelnemen aan deze studie houdt in dat u de vragenlijst invult. Uiteraard worden uw gegevens door ons strikt vertrouwelijk en anoniem behandeld. Het invullen van de vragenlijst is volkomen vrijwillig. Ook nadat u begonnen bent aan de vragenlijst, kan u deze op elk moment beëindigen zonder dat u hiervoor een reden dient op te geven. Indien u vragen heeft omtrent het onderzoek kan u ons altijd contacteren. Deelnemen aan deze vragenlijst brengt geen bijkomende kosten met zich mee, maar het levert u ook geen financiële of andere voordelen op. Toch is uw medewerking belangrijk; uw deelname vormt de basis voor een geheel van kennis dat kan leiden tot een beter begrip van de redenen waarom mensen cannabis om gezondheidsredenen gebruiken in Vlaanderen.

 


Vragen?  

Contacteer ons:

Frédérique Bawin – doctoraatsstudente

Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek (ISD)

Faculteit Rechtsgeleerdheid- Universiteit Gent

Universiteitstraat 4

B-9000 Gent

+324 72 72 02 44

Frederique.bawin@ugent.be

Promotor onderzoek: Prof. Dr. Tom Decorte

 

 

Deelnemen

Voldoet u aan de vooropgestelde voorwaarden?  Wilt u deelnemen aan het wetenschappelijk onderzoek?

Deelname houdt in dat u online een vragenlijst invult. De vragenlijst gaat over cannabisgebruikspatronen, motieven voor gebruik, gezondheid en medische behandelingen. Het is hierbij belangrijk dat u de instructies die op het scherm verschijnen zo nauwkeurig mogelijk opvolgt. Deze instructies staan telkens in het lichtblauw onder de vraag. Verder is het van belang dat u de vragen beantwoordt zonder met anderen te overleggen. Er zijn namelijk geen juiste of foute antwoorden en wij zijn enkel geïnteresseerd in uw persoonlijk perspectief. Het invullen van de vragenlijst neemt om en bij de 40 minuten in beslag. U kan de vragenlijst onderweg altijd onderbreken en op een later tijdstip hervatten. Uw antwoorden worden dan bewaard en u begint waar u de vorige keer gebleven was. Tot slot, willen wij u meegeven dat sommige internetpagina's in deze vragenlijst even moeten laden voordat de vragen zichtbaar worden.

Alvast bedankt voor uw interesse!

Frédérique

 

Wanneer u de vragenlijst start door op 'volgende' te klikken, nemen wij aan dat u ten minste 18 jaar oud bent, u geïnformeerd bent over de doelstellingen van het onderzoek, u weet dat deelnemen vrijwillig is en u op ieder moment de vragenlijst kan beeïndigen, u weet dat er geen identificeerbare informatie verzameld zal worden en dat u vragen kan stellen over dit onderzoek.